موسسه دارالشفاء خیریه حضرت سیدالشهداء (ع)تاریخچه درمانگاه سیدالشهدا بایگانی - موسسه دارالشفاء خیریه حضرت سیدالشهداء (ع)

برچسب: تاریخچه درمانگاه سیدالشهدا

تاریخچه درمانگاه سیدالشهداء (ع) – نگاهی گذرا بر تحقق خیریه سیدالشهداء (ع)

تاریخچه درمانگاه : نگاهی گذرا بر تحقق درمانگاه خیریه سیدالشهداء (ع) پیشگفتار: قال رسول ا... صلی ال... علیه و آله : نعمتان مجهولتان الصّحة و الامان پیامبر خدا – که درود حق بر او و آلش باد – فرمود : (ارزش) دو نعمت از (نعمتهای الهی) بر مردم پویشده مانده است، یکی صحت و تندرستی و سلامت و دیگری امنیت.…

  • خانه
  • تاریخچه درمانگاه سیدالشهدا