موسسه دارالشفاء خیریه حضرت سیدالشهداء (ع)سرطان و درمان بایگانی - موسسه دارالشفاء خیریه حضرت سیدالشهداء (ع)

دسته: سرطان و درمان

نقش مهم چاقی در ایجاد سرطان پروستات

در این مقاله که توسط دکتر منصف ترجمه شده به بررسی نقش مهم چاقی در ایجاد سرطان پروستات پرداخته شده است. طبق تحقیقات انجام شده، چاقی احتمال ایجاد سرطان پروستات بویژه نوع بدخیم آن را افزایش داده و همچنین از طرفی امکان تشخیص آن را مشکل‌تر می‌کند. در این تحقیقات که بین سالهای 1998 تا 2002 انجام شد، ارتباط میان…