موسسه دارالشفاء خیریه حضرت سیدالشهداء (ع)درباره ما - موسسه دارالشفاء خیریه حضرت سیدالشهداء (ع)

شکر خدای را که نعمت بی کران همجواری با امام رئوف را به ما ارزانی داشت امامی که بوی بارگاه مقدسش،ارواح را به بهشت جاودان روانه می سازد و خاک زمینش آلام دردمندان را می زداید و سپاس حضرت با کرامتی را که به یمن وجود پاکش گروهی توفیق یافتند تا افتخار خدمت به نیازمندان را ناجی ابدی بر سر خود ببینند،آنان که با دیدن خیل عظیم نیازمندان مشهد الرضا و حاشیه آن؛ که گاه از کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی،درمانی نیز بهره ای ندارند،بر آن شدند تا به حکم وظیفه شرعی و با استعانت از کلام الهی و سیره معصومین(ع) مجموعه ای را به نام مقدس موسسه خیریه دار الشفاء حضرت سید الشهداء (ع) و در منطقه ای دور افتاده از شهر بنا کنند.

همچنین قابل ذکر است که سایت فعلی صرفا جهت معرفی بخش های مختلف درمانگاه و اخبار روز این موسسه به تمامی ایرانیان است،تا اطلاعات را به صورت مستقیم از درمانگاه کسب نمایند و در صورت تمایل به حمایت از نیازمندان بپردازند.